Citat om böcker:

En sak som författare är till för
är att säga det osägbara,
uttrycka det outtryckbara
och ställa svåra frågor.

Salman Rushdie

Citat om böcker:

Jag har alltid haft mest behållning
och också mest nöje av de böcker
som fått mig att tänka mest.

J.C & A.W Hare

Citat om böcker

Att läsa en bok är som att skriva om den för dig själv...
I allt du läser lägger du till alla dina erfarenheter av världen.
Du tar med din egen historia och läser boken
på dina egna villkor.

Angela Carter